Inställd vallfärd 317

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Târîkh-ul-Islâm (23/380)

År 317 begav sig al-Muqtadir och Mansûr ad-Daylamî i en karavan och anlände till Makkah helskinnade. Den 8 Dhûl-Hidjdjah angreps de av Allâhs fiende Abû Tâhir al-Qarmatî. Han massakrerade vallfärdare i Heliga moskén, på Makkahs gator och inne i Huset. Han avrättade Makkahs guvernör Ibn Muhârib och tömde Huset, slet av dess dörr och drog loss Svarta stenen som han sedermera tog med sig. Liken kastades i Zamzam. Med Svarta stenen som ägodel återvände han till sin hemstad Hadjar. Överallt på Makkahs gator låg dödade vallfärdare. Abû Bakr Muhammad bin ´Alî bin al-Qâsim adh-Dhahabî sade i sin historiebok:

Abû Tâhir Sulaymân Hasan al-Qarmatî från Bahrain kom in i Makkah med 700 mannar. I Heliga moskén dödade han cirka 170.000 män och kvinnor medan de stod och hängde i Ka´bahs draperi. Han fyllde Zamzam med deras lik, klättrade uppför Ka´bah, vände sig mot människorna och sade:

Jag är via Allâh

och via Allâh är jag

Han skapar skapelsen

och utrotar den gör jag1

Bara på Makkahs gränder och gator dödade han 30.000 människor och tillfångatog lika många kvinnor och barn. Han stannade sex dagar i Makkah. Den 7 Dhûl-Hidjdjah anföll han människorna. Det året stod ingen på ´Arafah. Följaktligen straffade Allâh honom med en kroppslig plåga som var så utdragen att han slutligen började förlora sina lemmar.”

1Târîkh Akbâr-il-Qarâmitah (54), al-´Ibar (2/168), Duwal-ul-Islâm (1/192), Mirât-ul-Djinân (2/272) och al-Bidâyah wan-Nihâyah (11/160).