Inspelning mot Satan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (34 B)

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Satan går inte in i ett hus däri al-Baqarah läses. Händer samma sak om man lyssnar på en inspelning av samma sura?

Svar: Nej. En inspelad röst gagnar ingenting. Ty denne har inte läst utan lyssnat till Qur’ânen. Är det giltigt att spela upp ett bönekall istället för att läsa det? Nej. Är det giltigt att lyssna på en inspelad fredagspredikan inför en fredagsbön? Nej. Varför inte? Därför att det är en gammal inspelning. Kan ett papper eller Qur’ân i hemmet ersätta en Qur’ân-läsning? Nej.