Inspektion av nakna lik

Fråga: Det finns en person som studerar medicin. Detta år måste de inspektera nakna lik. Vad säger föreskriften om detta?

Svar: Om det är det enda sättet att uppnå denna kunskap på, anses det vara tillåtet. Skulle det finnas ett annat sätt, anses det inte vara tillåtet. Detta kan jag dock inte uttala mig om. Jag är ingen läkare. Jag vet inte om det finns ett annat sätt eller inte.