Inser orenhet på kropp eller kläder

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/87)

Om en person okunnigt eller glömskt råkar be med orenhet på kropp eller kläder, behöver han enligt Ahmads mest korrekta åsikt inte ta igen bönen. Detsamma säger Mâlik. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog av sig sina orena sandaler medan han stod och bad och fortsatte att be utan att avbryta bönen1. Vid ett annat tillfälle, efter att ha bett Fadjr, såg han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) orenhet på sina kläder och lät den tvättas bort. Däremot tog han inte igen bönen2.

Enligt hans andra åsikt måste han ta igen bönen. Samma sak säger Abû Hanîfah och ash-Shâfi´î.

1Abû Dâwûd (650) och Ahmad (3/20) och (3/92).

2Abû Dâwûd (388).