Inser efter bön att kropp och kläder är orena

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (39)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

´Abdullâh bin ´Umar, ´Atâ’ bin Abî Rabâh, Sa´îd bin al-Musayyab, Tâwûs, Sâlim, Mudjâhid, ash-Sha´bî, Ibrâhîm an-Nakha´î, az-Zuhrî, Yahyâ bin Sa´îd al-Ansârî, al-Hakam, al-Awzâ´î, Mâlik, Ishâq bin Râhûyah, Abû Thawr, Imâm Ahmad enligt sin mest autentiska åsikt och andra sade:

Den som ser orenhet på sin kropp eller sina kläder efter bönen då han var ovetande om den innan bönen eller var vetande men glömde bort den eller glömde inte bort den men förmådde inte att avlägsna den, har bett korrekt och behöver inte ta om bönen.”1

Den som ser orenhet på kläderna ska tvätta bort den, ty den försvinner bara med tvättning. Men om han glömmer bort orenheten och ber, är hans bön giltig. Han behöver inte ta om den.

Om han först efter bönen inser att hans kläder har drabbats av orenhet, är hans bön korrekt. Han behöver inte ta om den.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/113).