Inser efter bön att han var tvungen att bada innan bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/370-371)

Fråga: Vad gäller om en person ber och efter bönen inser att han dessförinnan var tvungen att bada på grund av orenhet?

Svar: Varje människa som först ber och sedan inser att hon har bett i ett orent tillstånd, såväl mindre som större, är tvungen att rena sig och be på nytt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bönen accepteras inte utan rening.”1

1Muslim (224).