Inser att imamen ber fulltaligt

Fråga: En resenär går in i en moské på motorvägen och sluter sig till bönen. Han avser att korta bönen men inser efter två Raka´ât att imamen ber fulltaliga Raka´ât. Vad skall han göra?

Svar: Han måste följa sin imam och be fulltaligt.