Inser att han ber mot fel håll

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/232-233)

312 – Jag frågade min fader om böneriktningen. Han svarade:

Den som eftersträvar att be mot Qiblah ska inte ta om bönen. Om det är mulet och personen eftersträvar att be mot Qiblah varefter han inser var den verkligen ligger, vänder han sig dithän och tar inte om bönen.”

313 – Jag läste för min fader:

En person ber när det är mulet eller mörkt varefter han får reda på att han inte bad mot Qiblah. Är hans bön giltig?”

Han svarade:

Ja, om han eftersträvade att be mot Qiblah. Och om han inser att han ber mot fel håll, vänder han sig bara om i bönen.”