Inser att frun inte ber

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (42)

Fråga: Jag är gift sedan flera år tillbaka. Jag har insett att min fru inte ber. Måste jag skilja mig från henne nu?

Svar: Om han gifte sig med henne medan hon inte bad, är vigseln ogiltig. Det får dock tas med domaren. Kontrakt och avtal tas till domstolar. De får granska dem.