Innovatörernas ofullkomliga trosbekännelse

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 27

Trosbekännelsen att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud fordrar att man inte innoverar något i religionen, oavsett om det handlar om dogm, åsikt eller handling. Med det sagt har inga innovatörer levt upp till den trosbekännelsen. Ty de har adderat obehöriga ting till hans föreskrift och uppfört sig respektlöst mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Trosbekännelsen fordrar också att man inte innoverar något i förhållande till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De som innovativt firar hans födelsedag lever följaktligen inte upp till trosbekännelsen att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud eftersom den uppfylls först när man inte adderar något till hans föreskrift.