Innovatörerna skall nämnas vid namn

Fråga: Kan man säga att när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade särskilda individer att det är ett bevis för att det är tillåtet att nämna innovatörer vid namn och varna människorna för dem?

Svar: I Qunût eller annars? I Qunût skall man som sagt inte nämna några namn.

Om man vet att vissa människor besitter innovationer och kallar till ondska och avguderi, varnas det för dem vid namn så att människorna inte luras av dem. Om det finns behov av att de nämns vid namn, skall de nämnas vid namn.