Innovatörer varierar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: Kan man säga att innovatören är otrogen sett till att han förlovar något Allâh har förbjudit?

Svar: Nej. Innovationer varierar. Vissa innovationer är otro, som att åkalla andra än Allâh och offra för någon annan än Allâh, andra är inte det. Innovationer varierar.