Innovatörer är värre än syndare

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 253

Fråga: Författaren brukade hadîther om synder för att fastställa att innovatörer ska undvikas och inte hälsas till. Hur kom han fram till det?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hälsade inte tillbaka till ´Ammâr bin Yâsir bara för att han parfymerat sig med saffran. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hälsade inte tillbaka till mannen med guldkedjan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hälsade inte tillbaka till delegationen som kom iklädda siden och guldringar. Allt på grund av synder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bojkottade Zaynab bint Djahsh. Hur kan vi bruka det för att bojkotta innovatörer? Jo, om det är obligatoriskt att bojkotta syndaren (synder är dessutom mildare än innovationer) så är det än viktigare att bojkotta innovatören. Innovatören är ju värre än syndaren. Syndaren fruktar för sin synd, skäms för att ta upp den och bryr sig ständigt om att lämna den och ångra sig för den. Innovatören kan däremot inte ta tillbaka sin innovation, inte heller skäms han för sin innovation. Det är allom bekant. Så om syndare ska bojkottas, kan det inte vara mindre obligatoriskt att bojkotta innovatörer.