Innovatörens plikt efter att ha ångrat sig för sin innovation

Fråga: Om en person kallar till villfarelse och sprider den och sedan ångrar sig inför Allâh, straffas han då för synderna som gjordes av dem som följde honom?

Svar: Han är skyldig att klargöra och tala ut uttryckligt om att han har gjort fel och ångrat sig inför Allâh för det. Förhoppningsvis kommer Allâh att förlåta honom. Men om han låter dem som följde honom vara och inte förklarar för dem, så straffas han för deras synder.