Innovatörens ånger

Fråga: Om en innovatör tar tillbaka sin innovation, ångrar sig inför Allâh och börjar följa Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg, skall han då skriva något eller spela in ett kassettband vari han förklarar att han ångrar sig för sin innovation?

Svar: Han är inte skyldig att göra det om innovationen har dött ut och inte spridits.

Om den har spridits och är fullt levande och hans böcker sprids, har han inte ångrat sig. Han måste klargöra så att hans ånger verkligen kan bekräftas. Så länge hans innovation cirkulerar bland människorna och vilseleder dem från Allâhs väg och sanna metodik, är han skyldig att skriftligt avsvära sig denna bok och dess falska innehåll och varna människorna för den. Annars anses personen inte ha ångrat sig och Allâh vet bättre.