Innovatören som kallar till innovationer måste avvisas

Fråga: Beträffande avvisningar, sade vissa människor att man inte skall avvisa alla och sade:

”Vem blir kvar om man skall avvisa varenda en?”

Stämmer det?

Svar: Nej, det är inte det som är syftet. Det är inom Idjtihâd-frågor som man inte fördömer varandra. Exempel på det är att en anser förtäring av kamelkött bryter tvagningen till skillnad från den andre. Här avvisar man inte den andre.

Vad gäller innovatören som kallar till en innovation, måste man avvisa honom. Innovationer är ingen Idjtihâd-fråga. Salaf är enade om att förkasta innovationer. Här finns ingen favorisering.

Vad gäller Fiqh-frågor som är baserade på Idjtihâd och som de lärda har delade uppfattningar om, kan man inte avvisa varenda en som skiljer sig från ens egna åsikt. Om vi hade banat vägen för det, skulle alla avvisa och avvisas.