Innovatören skall bojkottas helt och fullt

Ahmad sade i ett annat sammanhang:

”Det är obligatoriskt att bojkotta den som praktiserar en otrogen eller syndig innovation eller kallar till en vilseledande eller syndig innovation om man inte klarar av att avvisa personen, fruktar att luras av honom eller besväras av andra.”

Det har också sagts att det är obligatoriskt att bojkotta honom i alla fall. Detta är vad Imâm Ahmads (radhiya Allâhu ´anh) tidigare ord skenbart tyder på. Det konstaterade Ibn ´Aqîl i sin ”al-Mu´taqad” och sade:

”Detta för att innovatören skall förödmjukas och förbättras.”

Han sade också:

”Om du vill veta vilken islam dina samtida människor har skall du inte ta hänsyn till hur de trängs i moskéerna eller ropar ”Labbayk” under vallfärden. Du skall ta hänsyn till hur de umgås med fienderna till Sharî´ah.”

al-Khallâl berättade att Ismâ´îl bin Ishâq ath-Thaqafî an-Naysâbûrî berättade för dem att Abû ´Abdullâh [Ahmad bin Hanbal] blev frågad om en man skall hälsa på sin granne som är Râfidhî. Han sade:

”Nej. Och om han hälsar på honom skall han inte besvara hans hälsning.”

Ibn Tamîm sade:

”Ahl-ul-Bid´a, otrogna såväl som syndiga, och offentliga syndare skall bojkottas. Det är obligatoriskt för en del muslimer att låta bli att hälsa på dem. För resten är det föraktfullt att hälsa på dem. Det har också sagts att ingen alls skall hälsa på en offentlig syndare eller offentlig innovatör som kallar till sin innovation. En muslim som syndar dolt får inte bojkottas längre än tre dagar.”