Innovatören har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar i Allâh ställe

Fråga: Anses personen som sluter sig till grupper som inte är Ahl-us-Sunnah och känner till deras fel tillhöra dem som har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar i Allâh ställe?

Svar: Ja. Det är toppen på dem som har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar i Allâh ställe.