Innovatören är som smeden

´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

al-Bid´ah, sid. 17-18

Det rapporteras hur flera lärde bland efterföljarna förbjöd umgänge med Ahl-ul-Bid´a och sektanhängare utav fruktan för att innovatörerna skulle påverka sina umgängen negativt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd bra umgänge och varnade för dåligt umgänge och sade:

Det rättfärdiga umgänget är som en parfymförsäljare. Om du inte får något från honom får du i alla fall känna hans doft. Det dåliga umgänget är som en smed. Om du inte bränns av hans eld får du i alla fall hans gnistor på dig.”1

Sådan är också innovatören. Antingen för han in sin innovation i ditt hjärta eller också får han det att insjukna och smärta när du ser hur hans handlingar och ord går emot religionen. Därför sade al-Hasan:

Sitt inte med en innovatör så att han inte för in sin innovation i ditt hjärta varvid du går under, eller går emot honom varvid ditt hjärta blir sjukt.”

Abû Qilâbah sade om Ahl-ul-Bid´a:

”Sitt inte med dem och blanda er inte med dem. Jag fruktar att de dränker er i sin villfarelse och för er bakom ljuset inom mycket som ni kände till.”2

Ayyûb sade om Abû Qilâbah:

Vid Allâh! Han tillhörde de lärde som hade begåvats med klokhet.”

Han sade också:

Sektanhängare är vilsna och jag kan bara se dem sluta i Elden.”

Han sade också:

Ingen innoverar en innovation utan att han också förlovar svärdet.”

Ayyûb as-Sikhtiyânî sade:

Ju flitigare en innovatör är desto längre bort kommer han från Allâh.”

Han kallade Ahl-ul-Bid´a för ”Khawâridj” och sade:

Khawâridj har olika namn men de enas om svärdet.”

Yahyâ bin Kathîr sade:

Om du råkar på en innovatör på en väg ska du bara ta en annan väg.”

1Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, sid. 99

2al-Lâlakâ’î (1/134), al-Bid´a wan-Nahî ´anhâ (55) och al-I´tisâm (1/172).