Innovatör kallar till innovation

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1317)

1829 – Jag frågade min fader om en innovatör som kallar till sin innovation samt har andra kallare som kallar till den – ska han häktas? Han svarade:

Ja. Jag tycker att han ska häktas och att muslimerna förskonas från hans innovation.”

1830 – Jag frågade min fader om Ahl-ul-Hadîth som går till en gamling som är Murdji’î, Shî´î eller något annat som går emot Sunnah – får man tiga om honom eller ska man varna för honom? Han svarade:

Om han kallar till sin innovation och han är en ledarfigur i den och kallar till den, ska det varnas för honom.”