Innovativa smycken

Idag har det blivit vanligt att man hänger Qur’ânen på sig för välsignelsens och skönhetens skull och inte för hälsans skull. Exempel på det är guldhalsband eller smycken som består av Allâhs namn, Kursî-versen eller hela Qur’ânen. Allt det är innovation. Qur’ânen har inte uppenbarats för att man skall be om hälsa på detta vis. Man ber om hälsa via Qur’ânen på det vis som föreskriften har klargjort.