Innovativa principer om Allâhs egenskaper

Fråga: Förnekarna bekräftar inte Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) jakande (ثبوتية) egenskaper. De bekräftar endast negerande (سلبية), bifogade (إضافية) och sammansatta (مركبة) egenskaper.

Svar: Dessa innovatörer menar att Allâh har inga jakande egenskaper och att Hans egenskaper är endast bifogade, negerande eller sammansatta.

Exempel på bifogade egenskaper är namnet Skaparen. Det betyder inte att Han skapar; det betyder bara att Han har skapelser. Han beskrivs med skapandet endast i form av ett bihang.

Beträffande de negerande egenskaperna, så säger de att de inte bekräftar någon jakande egenskap. De bekräftar inte Allâhs kunskap, utan menar att Han inte är okunnig. De bekräftar inte att Allâh hör, utan menar att Han inte är döv och så vidare. De omvandlar jakande egenskaper till negerande egenskaper.

Det är betydelsen av att de endast bekräftar bifogande, negerande och sammansatta, det vill säga både negerande och bifogade, egenskaper.

Fråga: [Oklart ljud]

Svar: Det som är både negerande och bifogat är samma sak. Exempelvis säger de om att Allâh är Skaparen; det betyder 1) att Han inte är oförmögen att skapa och 2) att Han har skapelser. På så sätt gör de egenskapen till en negerande och bifogad sådan.