Innovativa kondoleanser

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/398-399)

Fråga:

Den senaste tiden har det blivit vanligt att när en person dör, tar hans familjemedlemmar ledigt för att ta emot kondoleanser. Ceremonin pågår i tre dagar. Den första dagen bjuds dödsboet på slaktat kött som sedermera tillagas. Därefter slaktar släktingar och grannar och fördelar sina kött till måltider för att underlätta situationen för dödsboet. Vi skulle vilja ha svar på följande frågor:

1 – Vad är domen för kondoleanser på detta vis?

2 – Vad är domen för denna slakt som cirkulerar bland anhöriga och grannar?

3 – Hos oss står dödsboets medlemmar alltid till höger om imamen i samband med begravningsbönen. Vad är domen för det?

4 – Vad är domen för att förse graven med vulkaniska block istället för soltorkat tegel?

5 – Vad är domen för att belysa begravningsplatsen för att underlätta begravningen?

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Svar:

بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

1 – Sittningar i kondolerande syfte är inte förskrivna. Ty varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) gjorde något sådant. Faktum är att Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade anse samlingar och matlagningar hos den dödes familj efter hans begravning vara jämmer.”1

an-Nawawî sade i ”al-Madjmû´”:

”Angående sittningar i samband med kondoleanser, så sade ash-Shâfi´î, författaren och resten av kollegorna att handlingen är föraktfull.”

Än värre är det om dessa kondoleanser också medför arbetsledighet och utebliven försörjning. Salaf satt inte hemma för att ta emot kondoleanser. De fortsatte med sina liv och vardagssysslor. Om någon träffade dem under dagen, passade de på att kondolera dem.

2 – Köttet är lovligt, men slakterna är innovativa och syndiga. Salaf gjorde inte så. Det yttersta som kan nämnas är det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”2

Det gjordes den första dagen.

3 – När det kommer till samlingsböner, är det Sunnah att imamen står ensam. Ingen ska stå bredvid honom om det inte råder platsbrist.

4 – Soltolkat tegel är bättre än vulkaniska block eftersom vulkaniska block har vidrörts av eld. Flera lärde föraktar att graven förses med något som vidrörts av eld. Men om det finns behov av vulkaniska block därför att soltolkat tegel exempelvis smulas sönder och blir labil, är det tillåtet att ersätta det med vulkaniska block.

5 – Det är harmlöst att belysa begravningsplatsen i samband med begravningen, ty belysningen är behövlig och inte permanent.

Dessa fem svar skrevs av Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1414-10-08

1Ahmad (2/204) och Ibn Mâdjah (1612). ash-Shawkânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (Nayl-ul-Awtâr)

2Ahmad (6/266), Abû Dâwûd (3132) och at-Tirmidhî (998) som sade att hadîthen är god och autentisk.