Innovativa frågor

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 306

Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anh) bar aldrig på oklarheter eller oro, utan frågade för att få klarhet i fråga. Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) frågade om tungan:

Ska vi stå till svars för vad vi säger med den?”

Här har vi en oklarhet som avvisas. För om det är så att människan ansvarar för vad hon säger, kommer hon att stå till svars för mycket då hon talar mycket. Följaktligen svarade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa salla) honom och sade:

Må din moder förlora dig, Mu´âdh! Vad annars får människorna att slängas i Elden med ansiktet före om inte deras tungors tal?”1

Härifrån uppenbaras en väldig kuriosa, nämligen att dogmatiska frågor som inte ställdes av följeslagarna och inte nämns i Qur’ânen och Sunnah får inte vara föremål för spekulationer. Så om någon ställer dig en dogmatisk fråga om Allâhs namn, egenskaper eller handlingar, Domedagen eller någonting annat som inte frågades av följeslagarna, ska du säga till honom att hans fråga är innovation och att om frågan hade varit bra, skulle de ställt den innan oss. Följeslagarna törstade mer efter kunskap än vad vi gör och de fruktade Allâh mer än vad vi gör.

1Ahmad, (5/231), at-Tirmidhî (2616), Ibn Mâdjah (3973) och an-Nasâ’î (11394).