Innovativa böcker skall brännas

Fråga: Det finns en moské med ett bibliotek som har böcker som består av innovationer och bilder. De säger att deras ägare har gett dem till biblioteket som en stiftelse. Vad skall vi göra med dessa böcker i det här biblioteket som är i en moské?

Svar: Det är obligatoriskt för dem som ansvarar för biblioteken och moskéerna att bränna böckerna i vilka det finns innovationer eller prövande bilder och att de inte låter ungdomarna få tag på dem. De skadar deras troslära och de skadar deras karaktärer när det kommer till bilder. Detta gäller även om deras ägare har skänkt dem i stiftelse. Om han fortfarande är vid livet, skall han få reda på att det inte är tillåtet för honom att lägga liknande böcker i biblioteket och att han i stället skall köpa nyttiga böcker.