Innovativ handskakning

Jag vill påminna några närvarande bröder. När de kom hit hälsade de specifikt till alla i rummet. De hälsade till var och en och skakade hand med dem. Jag vill påminna er om att det är Sunnah för den som kommer till ett sällskap att hälsa en allmän hälsning. Om han därtill också skakar hand med allesammans, så är det bara bra. Om han inte klarar av det på grund av exempelvis ett stort umgänge, nöjer han sig med hälsningen allena. Dock är det inte alls Sunnah att hälsa till var och en och skaka hand med dem. Det är en modern innovation. De tidigare generationerna kände inte till den. Och då talar jag inte om de första generationerna utan även om generationerna efteråt. Denna handskakning har först nu blivit känd.