Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas.

Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna i åkallan efter bön. Och vad beträffar att imamen åkallar efter bön och samlingen säger ”Âmîn”, vilket är vanligt i många muslimska länder, så är handlingen en grundlös innovation, förklarade Imâm ash-Shâtibî i en mycket nyttig och unik förklaring i sin bok ”al-I´tisâm”.