Innovationer varierar

Fråga: Finns det innovationer som utesluter utövaren ur religionen och innovationer som inte gör det?

Svar: Ja. Innovationer varierar. Det finns innovationer som är avguderi, som exempelvis att tillbe de döda och be dem om hjälp. Den innovationen är avguderi. Det finns innovationer som är mildare än så. Innovationer varierar. Alla är dock falska. Alla är villfarelse:

… och varje innovation är en villfarelse.”1

Även om den är liten och knapp, så är den villfarelse.

1Muslim (867).