Innovation att två kroppsdelarna fler än tre gånger

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Ishâq bin Mansûr sade:

Jag frågade Ahmad om att tvätta en kroppsdel fler än tre gånger. Han sade: ”Nej. Vid Allâh! Bara prövade gör sådant.”

Ty det är innovation i religionen. Att tvätta kroppsdelarna fler än tre gånger är innovation1.