Innovation att sluta äta och dricka en kvart innan gryningen

Han – as-Sayyid Sâbiq – sade:

”Om gryningen infaller medan han har något i munnen, måste han spotta ut det.”

Detta är en efterapning av vissa Fiqh-böcker som inte bara saknar bevis i Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah utan också motsäger hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Om någon av er hör böneutropet medan han håller i ett köksredskap, så skall han inte lägga ifrån sig det förrän han är klar.”

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd och al-Hâkim som autentiserade den tillsammans med adh-Dhahabî. Även Ibn Hazm rapporterade den och sade:

”´Ammâr (det vill säga återberättaren från Abû Hurayrah Ibn Abî ´Ammâr) sade: ”De kallade till bön när gryningen hade infallit.””

Hammâd (det vill säga Ibn Salamah) berättade att Hishâm bin ´Urwah sade:

”Min fader gav utslag utmed det.”

Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor.

Det finns flera rapporteringar som vittnar om detta. Jag har nämnt dem i ”at-Ta´lîqât al-Djiyâd” och sedan även i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah”1.

Det bevisar att om man håller i ett köksredskap som innehåller mat eller dryck när gryningen går in, så är det tillåtet äta och dricka klart innan man lämnar ifrån sig det. Just det här fallet är ett undantag i versen:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

”… och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker.”2

Det finns ingen paradox mellan versen och hadîtherna med samma betydelse och denna här hadîthen. Det finns inte heller någon motsägande samstämmighet. Faktum är att flera följeslagare och andra tillät mer än vad som nämns i hadîthen, nämligen att äta och dricka tills att det ljusnar3.

En av fördelarna med hadîthen är att den förkastar innovationen som går ut på att sluta äta och dricka ungefär en kvart innan gryningen. De gör så för att de fruktar att äta och dricka när böneutropet lyder. Om de bara hade känt till det här tillståndet skulle de inte fallit i den här innovationen. Tänk på det!

11394.

22:187

3Se ”Fath-ul-Bârî” (4/109-110).