Innovation att fråga om ens tro

Publicerad: 2009-04-28
Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid.148-149

 

120 – Om en person frågar dig om du är troende, skall du säga:

”Jag tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, Domedagen, döden, livet efter döden, Uppståndelsen, paradiset och helvetet.”

Om du vill, kan du alltid säga till honom:

”Frågan som du ställde mig är en innovation och därför vägrar jag svara dig.”

Dessutom kan du säga:

”Jag är troende om Allâh vill.”

Akta dig för att debattera kring denna fråga, ty de lärda har fördömt den. Följ Muslimernas föregående Imâmer, så kommer du att – om Allâh vill – lyckas.

121 – al-Hasan bin ´Ubayd sade:

”Ibrâhîm sade till mig: ”Om någon frågar dig om du är troende, skall du säga: ”Jag hoppas det om Allâh vill.””

122 – Muhammad bin Sîrîn sade:

”Om någon frågar dig om du är troende, skall du svara: ”Vi tror på Allâh och det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för Ibrâhîm, Ismâ´îl och Ishâq.””

123 – Ibrâhîm sade:

”Att en person frågar en annan om han är troende, anses vara en innovation.”

124 – Tâwûs sade:

”Om någon frågar dig om du är troende, skall du svara: ”Jag tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter och Hans sändebud” utan att lägga till något.”