Innerligt samtal med Allâh

al-Bukhârî sade:

8 – Kapitel om att den bedjande för ett innerligt samtal med sin Herre (´azza wa djall)

531 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Hishâm berättade för oss, från Qatâdah, från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er ber för han ett innerligt samtal med sin Herre. Således skall han inte spotta till höger om sig, utan under sin vänstra fot.”

Hadîthen bevisar att människan för ett innerligt samtal med Allâh (ta´âlâ). Ett innerligt samtal är ett hemligt samspråk medan rop är ett samspråk på avstånd. Det innerliga samtalets tillvägagångssätt har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När slaven säger:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.”

säger Allâh (ta´âlâ): ”Min slav har lovprisat Mig.” När slaven säger:

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

”Den Nåderike, den Barmhärtige.”

säger Allâh: ”Min slav har hyllat Mig.” När slaven säger:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

”Domedagens konung!”

säger Allâh (ta´âlâ): ”Min slav har glorifierat Mig.” När slaven säger:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

”Endast Dig dyrkar vi och endast Dig anropar vi om hjälp.”

säger Han: ”Detta är mellan Mig och Min slav – och Min slav får det han ber om.” När slaven säger:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

”Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av vrede och inte de som har gått vilse!”

säger Han: ”Dessa får Min slav – och Min slav får det han ber om.”1

1Muslim (395).