Innehållet i Abû Hanîfahs brev till al-Battî

Hela brevet är en konstatering av Irdjâ’. Även om Abû Hanîfah, liksom hans lärare Hammâd bin Abî Sulaymân, förespråkade Irdjâ’, om än de lärdes Irdjâ’s tes om att tron består av bekräftelse och tal, så är det osannolikt att han står bakom brevet. Hela brevet består av rationella och ingående argument för Irdjâ’. Nedan följer några exempel på det:

1 – ”Han som saknar handlingar saknar dock inte bekräftelse. Om utebliven handling hade inneburit utebliven bekräftelse skulle personen utan handlingar lämnat tron.”1

2 – ”Vägledningen i att bekräfta Allâh och Hans sändebud är inte som vägledningen i att utföra plikter.”2

I brevet konstateras även att himlarnas och jordens respektive befolkningar, profeterna och alla andra har likadan bekräftelse. I brevet står det:

Människor har ingen olikartad eller varierande bekräftelse. Däremot kan de ha olikartade handlingar och utförda plikter. Himlens befolkning och sändebuden har en och samma religion.”3

Även om vissa saker i brevet är kända om Abû Hanîfah, däribland Irdjâ’ och att tron varken stiger eller sjunker, så är brevets associering till Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) tveksam sett till brevets berättarkedja – och Allâh vet bättre.

1Risâlah ilâ ´Uthmân al-Battî, sid. 35

2Risâlah ilâ ´Uthmân al-Battî, sid. 35

3Risâlah ilâ ´Uthmân al-Battî, sid. 36