Innebrända pga. avsaknad bön i moské

651 – ´Amr an-Nâqid berättade för mig: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) märkte att vissa människor saknades till bönerna varvid han sade: ”Jag fick för mig att utse en man till att be med människorna medan jag beger mig till en grupp män för att bränna ned deras hus med ved. Om de hade vetat att de skulle hitta ett tjockt ben skulle de bevittnat den.” Det vill säga ´Ishâ’.”1

Hadîthen utgör ett bevis för dem som anser att alla måste be i samling. Den åsikten delar ´Atâ’, al-Awzâ´î, Ahmad, Abû Thawr, Ibn Khuzaymah och Dâwûd. Majoriteten tycker annorlunda. De har dock delade åsikter om handlingen är rekommenderad eller obligatorisk för en del. Deras motargument är att hadîthen åsyftar hycklare, något dess sammanhang fordrar. Inte skulle troende följeslagare prioritera ett tjockt ben framför samlingsbön med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och dessutom i hans moské. Inte heller brände han deras hus utan fick bara för sig att göra det och lät dem sedermera vara. Han hade inte skonat dem om handlingen vore obligatorisk för alla.

1al-Bukhârî (644).