Innebörden av att vilja profeten väl

Abû Ruqayyah Tamîm bin Aws ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Religionen är välvilja.” De sade: ”För vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”För Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”1

Välvilja för Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) innebär att man bekräftar hans budskap, betror allt som han har förkunnat, lyder hans påbud och förbud, stödjer honom under hans liv och efter hans död, hatar den som hatar honom, älskar den som älskar honom, högaktar hans rättighet, respekterar honom, återupplivar hans väg och Sunnah, besvarar hans kall, sprider hans Sunnah, försvarar den mot anklagelserna mot den, prioriterar dess kunskaper och begriper dess betydelser, kallar till den, undervisar den vänligt, högaktar den och glorifierar den, läser den respektfullt, talar inte ignorant om den, glorifierar dem som tillskriver sig den, uppför sig och uppträder utmed den, älskar hans hus och följeslagare, undviker den som innoverar i hans lära eller förtalar någon av hans följeslagare och dylikt.

1Muslim (55).