Innebörden av välvilja till makthavaren

Till att vilja makthavarna väl hör att älska deras välgång, välfärd, rättvisa och att samfundet är enat kring dem samtidigt som man hatar att samfundet skall splittras från dem. Man skall dyrka Allâh genom att lyda dem i det som innebär lydnad mot Allâh. Likaså skall man avsky dem som anser att man skall göra uppror mot dem och älska att de stödjer lydnaden gentemot Allâh (´azza wa djall). Ibn-us-Salâh sade:

”Att vilja de muslimska ledarna väl betyder att man samarbetar med dem om sanningen, lyder dem om den, påminner dem om den, upplyser dem mjukt och vänligt, låter bli att angripa dem, ber för deras framgång och manar de vaksamma till samma sak.”