Innebörden av Tabarruk och dess typer

Publicerad: 2011-04-03
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/194)

Välsignelse betyder ”mycket godhet och dess kvarblivande”. Tabarruk innebär att söka välsignelse. Detta kan göras på två sätt:

1 – På ett känt och föreskrivet sätt. Exempel på det är Qur’ânen. Allâh (ta´âlâ) sade:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

”Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig.”1

Till dess välsignelse hör att den som följer den segrar. På så sätt räddade Allâh många samfund från avguderiet. Till dess välsignelse hör att den som läser den belönas tio gånger för varje bokstav som han läser. Det sparar tid och möda åt människan. Det finns många andra exempel på dess välsignelser.

2 – Att det sker via ett materiellt och känt sätt. Exempel på det är undervisning, tillbedjan och annat.   Man söker exempelvis välsignelse via en persons kunskap och kall till det goda. Detta är en välsignelse i och med att vi får ut mycket gott av det.

138:29