Innebörden av Khul´

Khul´ betyder att mannen skiljer sig från sin hustru med ersättning. Om han skiljer sig från henne utan ersättning, anses det inte vara giltigt.

Skulle han däremot skilja från henne genom uttryck som tyder skilsmässa, eller avse det, anses han ha skilt sig från henne samtidigt som han har rätt att ta tillbaka henne.

Han [1] har också en annan åsikt som säger att Khul´ är giltigt utan ersättning. Denna åsikt valde al-Khiraqî. Om kvinnan då ber mannen skilja sig från henne och han gör det, upphör äktenskapet och han förblir utan någonting eftersom det rör sig om skilsmässa, och sålunda är det tillåtet att göra det utan ersättning.

Skulle han däremot ge henne Khul´utan att hon har begärt det, har ingen Khul´ ägt rum. I stället anses det vara ett talesätt för skilsmässa och ingenting annat.

Abû Bakr sade:

””Abû ´Abdillâh [2] har ingen andra åsikt huruvida Khul´ endast äger rum från kvinnans sida eller inte. Skulle det däremot härröra från männens sida, anses det vara skilsmässa som han har rätt att ta tillbaka hustrun med.””


[1] Dvs. Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh).

[2] Dvs. Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh).