Innebörden av hustruns olydnad

Innebörden av en olydig hustru är att hon vägrar maken hans rättigheter. Skulle hon däremot vägra honom något som inte hör till hans obligatoriska rättigheter, anses det inte vara olydnad om hon så skulle säga att hon är olydig mot honom. Om han säger till henne att stå på torget och arbeta som en auktionsförrättare och hon vägrar, är hon inte ålagd att lyda honom. Om han säger till henne att vara hembiträde hos andra människor, är hon inte ålagd att lyda honom.