Innebörden av en Salafî

Salafî innebär att man anammar Salafs dogm, etikett, praxis och metodik inom allting. Salaf är de första i samfundet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetman att bli mångfaldig.”1

1al-Bukhârî (6695) och Muslim (2535).