Innebörden av att vilja ledaren väl

Abû Ruqayyah Tamîm bin Aws ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Religionen är välvilja.” De sade: ”För vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”För Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”

Välvilja för muslimernas ledare innebär att man hjälper dem med sanningen, lyder dem om sanningen, befaller dem om sanningen, påminner dem om den mjukt och vänligt, upplyser dem om det som de försummar av den, underrättar dem om muslimernas rättigheter, låter bli att revoltera mot dem och får människorna att lyda dem, be bakom dem, gå ut i kamp med dem och be för dem.