Innebörden av att vara för hård

Fråga: Hur vet man att en handling är för hård och inte föreskriven? Vissa människor säger att han som har skägg och lyfter upp sina kläder är för hård.

Svar: Att vara för hård innebär att överskrida det erforderliga och föreskrivna. Det är innebörden av att vara för hård. Att hålla fast vid den föreskrivna gränsen är däremot korrekt.

Kläderna får gå ned till anklarna. Där går gränsen. Allt under anklarna är i helvetet, sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I den här frågan följer man landsmännens sed. Om de har kläderna till anklarna, har även du dem till anklarna. Avvik inte från dem. Det är uppseendeväckande att avvika från landsmännen. Om du avviker från dem inom något lovligt så har du handlat för hårt i frågan. Och om de har kläderna till halva smalbenen, har även du dem till halva smalbenen och rättar dig efter landsmännens sed.