Innebörden av att skära av en amulett från en hals

Publicerad: 2011-04-01
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/189)

 

Sa´îd bin Djubayr sade:

”Att skära av en amulett från en människa är som att frige en slav.”

Rapporterad av Wakî´.

Likheten mellan att skära av en amulett och frige en slav är att den som skär av den har frigett honom från avguderiet och räddat honom ur helvetet.

Han skall dock se till att skära av den på det bästa sättet. Våld leder till bråk och oroligheter. Det enda undantaget är en person från myndigheterna som en ledare eller en domare. Dessa kan skära av den direkt.