Innantill läsning från lapp under bönen

Fråga: Är det föreskrivet att skriva ned bönerna innan Taslîm på en lapp och ta upp den för att läsa dem när det är tid för det?

Svar: Han skall memorera dem och inte skriva ned dem. Det är problematiskt att läsa innantill i bönen. Vissa lärda säger till och med att det inte är föreskrivet att läsa ur Mushaf. De tillåter inte att man läser ur Mushaf så länge det inte finns behov av det. Han får memorera de böner han kan och inte skriva någon lapp.