Innan du nämner en hadîth

Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206)

ad-Durar as-Saniyyah (1/240)

För det sjätte konstaterade du att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Sök kunskap om så från Kina.”

Det är inte tillåtet att tillskriva Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) något vars autenticitet man saknar kunskap om. Det är tal utan kunskap. Det hade varit mer lämpligt om du valt ordval som ”Det rapporteras”, ”Så-och-så nämnde” eller ”Det nämns i den och den boken”. Däremot är det inte tillåtet att konstatera hadîther som inte är autentiska. Tänk på det, för det är många som faller i det.