Innan du lyssnar på en lektion eller föreläsning

Det är fel att lyssna på kassettband av folk som du inte känner till. Det finns kassettband av folk som inte är kända. Du kan inte vara säker med honom. Innan du lyssnar skall du fråga om talaren är från Ahl-us-Sunnah och i fall man kan lyssna på hans kassettband.

Vissa människor ser stort på sina egendomar samtidigt som de tar lätt på sin religion. Deras religion är billig; de lyssnar till vem som helst och sitter med vem som helst. Sådant är inte deras förhållande till egendomarna. De ser stort på sina egendomar. Varför ser ni inte minst lika stort på er religion? Vad har mer rätt att ses efter och bevaras? Religionen eller egendomen? Religionen. De månar inte om religionen, men de månar om egendomarna. De undrar vari problemet ligger i fall man lyssnar på en viss individ. Om talaren tillhör Ahl-ul-Bid´a så finns all ondska i honom.