Innan du ger utslag om skilsmässor

Skilsmässorelaterade frågor är en av frågorna som det uppstår många fel och tabbar kring när folk svarar på dem. Ibn Muflih nämnde i ”al-Âdâb ash-Shar´iyyah” att Imâm Ahmad sade:

”Sufyân gav knappast utslag om skilsmässor. Han brukade säga: ”Vem kan sådant? Vem kan sådant?”

I Abûl-Hâriths rapportering står det:

”Jag önskar att ingen ställde mig frågor. Det finns inget som jag tycker är så besvärligt som dessa frågor. En man tar ut riktiga katastrofer ur sin hals och väljer sedan att följa dig blint. Det gäller framför allt frågor som är relaterade till skilsmässor och könsorgan.”

Muhammad bin Abî Tâhir rapporterade att han fick en skilsmässorelaterad fråga varpå han svarade:

”Fråga någon annan. Jag har ingen rätt att uttala mig om skilsmässor.”

De som snabbt ger utslag om skilsmässor bör fundera på vad Imâm Ahmad sade om Sufyân och vad han själv sade. Låt dem följa dessa två imamer när det kommer till fromhet och passivt förhållande till oklara skilsmässofrågor, särskilt med tanke på att många ignoranter skiljer sig i ilsket tillstånd eller efter att de har satt ultimatum till kvinnan som hon har brutit. Följaktligen skiljer han sig snabbt från henne varefter han ångrar sig. Därefter beger han sig till folk som ger utslag i hast och förklarar för dem att han inte avsåg skilsmässa utan ville endast sätta press på kvinnan. Efter det får han ett utslag om att han inte är skild. Hur många sådana historier och händelser utspelas inte i dag! De som ger snabba utslag skall vara uppmärksamma så att de inte faller i misstag och syndar på grund av obekräftade utslag. Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî, al-Hâkim och al-Bayhaqî rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre saker är allvarliga på allvar och allvarliga på skämt: giftermål, skilsmässa och återvändo.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

Både al-Hâkim och adh-Dhahabî autentiserade den. at-Tirmidhî sade:

”De lärda från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och andra har praktiserat den.”