Innan al-Albânî gav en lektion

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh-ul-Adab al-Mufrad, sid. 6

Mitt intresse för denna bok – al-Adab al-Mufrad – väcktes minst tjugo år sedan då jag bestämde mig för att undervisa den för kvinnor iklädda ytterplagg. Min vana trogen lade jag aldrig fram en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att den var autentisk. Att jag skulle vidhålla samma tillvägagångssätt med denna bok var således bara naturligt. Följaktligen var jag tvungen att förbereda lektionerna och skilja på bokens autentiska hadîther och rapporteringar från de som inte var det för att kunna underlätta presentationen av det autentiska och efterleva profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Religionen är välvilja.” De sade: ”För vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”För Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”1

1Muslim (55).