Inledning av at-Tawbah i Allâhs namn

Det är föraktfullt att inleda kapitlet ”at-Tawbah” eller separera andra kapiteldelar i Allâhs namn. Skulle det göras utav dyrkelse är handling till och med otillåten. Sâlih sade i sin ”Masâ’il-ul-Imâm Ahmad”:

”Jag frågade honom om det är tillåtet att skilja på al-Anfâl och at-Tawbah med benämning av Allâhs namn. Han svarade: ”Han ska läsa Qur’ânen i enlighet med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares enighet, varken mer eller mindre.”

Liknande framförde Abûl-Fadhl och Abûl-Hârith.