Inleder Sa´y från Marwah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/737)

986 – Jag frågade min fader om en man som inleder sin gång mellan Safâ och Marwah från Marwah varvid han går sju sträckor fram och tillbaka. Han svarade:

När han kommer tillbaka till Safâ, drar han ett streck över en sträcka och går en till så att det blir sju sträckor från Safâ.”